Gość dnia Poranny

Piotr Irla, Burmistrz Rawy Mazowieckiej

fot. RV

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla podjął decyzję o reorganizacji pracy Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. Zmodyfikowane zostały nie tylko nazwy komórek organizacyjnych ale i zakresy ich działań. Na temat tych zmian Dagmara Skopiak porozmawia z naszym gościem. Zapraszam.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.