Poranny

Ks. Piotr Nowak

Muzeum Dziedzictwa Kościelnego powstało przy Archikolegiacie w Tumie. Uroczyste otwarcie tego unikatowego i jednego z pierwszych muzeów parafialnych w diecezji...