Poranny

Monika Malczak i Ilona Lutomska – Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie rozwija swoją działalność. Niebawem w Gminie powstanie dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jakie jeszcze nowości pojawią się w CUSie? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.