Poranny

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Pracownicy i dyrekcja MOS Kiernozia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi to miejsce, gdzie trafiają chłopcy z klas 4-8 szkół podstawowych. MOS stawia sobie za zadanie pomoc swoim wychowankom w powrocie, a często w nauce od podstaw, poprawnego funkcjonowania społecznego. O tym jakim drogami jest to prowadzone porozmawia z naszymi gośćmi Małgorzata Michalewska

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.