Poranny

Martyna Stasiak – Kutnowska Społeczna Rada Kobiet

8 marca bieżącego roku powołana została do życia kutnowska Społeczna rada Kobiet.  Czym będzie się zajmowała, do jakich kobiet jest skierowana i na jaką pomoc będą mogły one liczyć w ramach działalności  rady  o tym już teraz w rozmowie Małgorzaty Pietrusiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.