Popołudniowy

Magdalena Krupińska Kotulska Wicestarosta Kutnowski i Marta Znyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Starostwo  Powiatowe w Kutnie  otrzymało środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  na promocje pieczy zastępczej na terenie Powiatu. Jakie działania prowadzi powiat , aby promować rodzicielstwo zastępcze o tym już teraz w rozmowie z naszymi gośćmi.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.