Poranny

Ksiądz Adam Matysiak Ekonom Diecezji Łowickiej

Dwunastu Prymasów spoczywa w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Łowiczu. Dotąd prace konserwatorskie zostały przeprowadzone w ośmiu kryptach. Podziemia Bazyliki po zakończonych pracach zostały udostępnione zwiedzającym.  Diecezja łowicka przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego etapu robót. Rozpoczęły się przygotowania do prac w pozostałych czterech kryptach. O tym w rozmowie z gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.