Gość dnia Poranny

Justyna Wolnicka – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawie

fot. RV

Kleszcze cały czas aktywne są w lasach, na łąkach czy w parkach. Warto zachować ostrożność i reagować kiedy kleszcz zagnieździ się w naszej skórze. Między innymi o profilaktyce chorób odkleszczowych porozmawiamy z naszym gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.