Poranny

Justyna Jasińska Wójt Gminy Kutno

Gmina Kutno  złożyła  trzy projekty  w ramach rządowego Programu Polski Ład skorzystała również z możliwości złożenia wniosku dla gmin w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.  O środki na jakie inwestycje  ubiega się gmina o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.