Gość dnia Poranny

Józef Matysiak – starosta rawski

Powiat rawski ma uchwalony budżet na 2024 rok. W tym projekcie finansowym znajdują się zarówno dochody jak i wydatki. Wpisane są też konkretne zadania jakie samorząd planuje wykonać. I właśnie o te zadania Dagmara Skopiak już za chwilę zapyta naszego gościa.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.