Poranny

Jacek Sikora Prezes MZK w Kutnie

Wzrost pasażerów komunikacji Miejskiej w Kutnie!  Pierwszy raz do 17 lat Miejski Zakład Komunikacji notuje tak pozytywne statystyki. Autobusami miejskimi podróżuje coraz więcej osób. O tym, ale tez o realizacji najważniejszego projektu w Kutnowskim MZK w rozmowie z gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.