Poranny

Jacek Sawicki p.o. dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Dom”w Skierniewicach

Od wielu lat w Skierniewicach działa placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom”.  Instytucja ta zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. O tym jak wygląda ta opieka oraz jak placówka funkcjonuje na co dzień  powiemy w rozmowie z naszym porannym gościem

A całość rozmowy, w której między innymi o największych mitach dotyczących placówki oraz sposobach pomocy, dostępna jest tutaj:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.