Gość dnia Poranny

Jacek Pełka

Zakład Wodocągów i Kanalizacji Wod-Kan w Skierniewicach realizuje projekty porządkujące gospodarkę wodno-ściekową w mieście. W wyniku inwestycji powstają kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz sieci wodociągowej. Spółka zakończyła też prace związane z odwiertem nowej studni, która stanie się najgłębszym ujęciem wody w Skierniewicach. Między innymi o tym Magda Grajnert rozmawia z naszym dzisiejszym gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.