Poranny

Izabela Filipowicz – Stępniak koordynator grupy Widzialna Ręka Kutno

Grupa Widzialna Ręka Kutno zaczynała od pomocy sąsiedzkiej, zrobienia zakupów, wyjścia z psem czy odebrania recept . Dziś zaopatrują służby w maseczki i przyłbice medyczne które sami produkują . Co jeszcze robi grupa Widzialna Ręka Kutno?

Foto. Widzialna Ręka Kutno

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.