Gość dnia Poranny

Grzegorz Dobrowolski Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w Żyrardowie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Żyrardów jest stolicą jednego z  nowo powstałych subregionów na terenie województwa mazowieckiego . Zarząd Województwa Mazowieckiego chcąc ułatwić petentom dostęp do informacji i usług, utworzył w Żyrardowie Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Delegatura jest miejscem dostępnym dla wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji z terenu subregionu. Dziś w siedzibie odbędzie się spotkanie, które zainteresuje szczególnie młodych i aktywnych. Więcej na ten temat w rozmowie z porannym Gościem, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.