Popołudniowy

Ewa Modzelewska-Sasin, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zakresem swojej działalności obejmuje między innymi pomoc osobom z niepełnosprawnościami, oraz zabezpieczanie dzieciom pieczy zastępczej. O szczegółach tej pomocy, o tym w jaki sposób funkcjonują rodziny zastępcze i kto może zostać taka rodziną powiemy w rozmowie z naszym gościem, którym jest Ewa Modzelewska-Sasin kierownik PCPR w Skierniewicach.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.