Poranny

Edyta Machnik Oficer Prasowy KPP w Kutnie

Komenda Powiatowej Policji w Kutnie jest partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w ochronnej akcji zima , która jest ukierunkowana na  pomoc  osobom bezdomnym .Jednak powodzenie tej akcji zależy również od wrażliwości i reakcji mieszkańców miasta na osoby ubogie i pozbawione dachu nad głową. Czy mieszkańcy Kutna wykazują się wrażliwością na los innych o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.