Gość dnia Poranny

Dorota Kulesza – pracownik wydziału rewitalizacji i rozwoju w Urzędzie Miasta Żyrardowa

Ruszył Program ,,Ciepłe Mieszkanie” w Żyrardowie. Miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w ramach tego Programu Priorytetowego. Wsparcie dedykowane jest właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osobom uprawnionym z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcom mieszkań będących własnością gminy oraz małym wspólnotom mieszkaniowym.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.