Gość dnia Popołudniowy

Bożena Woźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej