Gość dnia Poranny

Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Maz.

Przedsiębiorcy z powiatu rawskiego chętnie zatrudniają u siebie obcokrajowców. Ten rok w powiecie może być rekordowy jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń chęci zatrudnienia cudzoziemca. Więcej o tym w rozmowie z naszym gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski