Gość dnia Popołudniowy

Bożena Gajewska Prezes TPZK w Kutnie

Kutno będzie świętowało setną rocznice nadania godności Honorowego Obywatela Kutna doktorowi Antoniemu Troczewskiemu. Z tej okazji wiele wydarzeń przypominających postać zasłużonego dla Kutna obywatela. Więcej o tym w rozmowie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.