Gość dnia Poranny

Bogusław Nietrzebka Historyk, Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

3 maja 1791 roku została uchwalona ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą prawo. Dziś Święto Narodowe które przypomina nam o historii Polski. Więcej na ten temat w rozmowie naszym Gościem, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.