Poranny

Biskup Wojciech Osial przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Ostatnie posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, dotyczyło  przede wszystkim lekcji religii w kontekście pojawiających  się doniesień medialnych ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiadające zmianę w organizacji lekcji religii w szkołach.  Jakie  jest stanowisko komisji w tej sprawie ? o tym w rozmowie z Gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.