Gość dnia Poranny

Biskup Wojciech Osial

Środowiska lewicowe nie ustają w krytyce kościoła i nauczania religii w szkole. Stawiane zarzuty najczęściej dotyczą kompetencji nauczycieli religii, a właściwie jej braku, oraz treści przekazywanych uczniom na katechezie, zwłaszcza podlegających ocenie moralnej zagadnień związanych z seksualnością człowieka oraz przekazywaniem życia i poszanowaniem go od poczęcia do naturalnej śmierci. Podnoszone są głosy między innymi mówiące o likwidacji finansowania religii ze środków publicznych. Więcej na ten temat w rozmowie z Gościem radia, zapraszam:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.