Gość dnia Poranny

Beata Sznajder Starosta Powiatu Żyrardowskiego

Czy w powiecie żyrardowskim zostaną utworzone delegatury Wydziału Komunikacji?
Zarząd powiatu głosuje przeciw, Starosta jest na tak.
Więcej na ten temat w rozmowie z naszym Gościem:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.