Poranny

Beata Miazek – Burmistrz Kiernozi

Po 153 latach Kiernozia w powiecie łowickim odzyskała prawa miejskie. Od pierwszego stycznia wraz z 8 miejscowościami z terenu województwa łódzkiego Kiernozia ponownie została miastem. O to co ta zmiana oznacza do mieszkańców miasta i gminy Kiernozia zapytamy burmistrza miasta Kiernozi panią Beata Miazek. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, Małgorzata Michalewska

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.