Gość dnia Popołudniowy

Barbara Smolarek dyrektor wydziału zdrowia i spraw społecznych miasta Żyrardów

Żyrardów wprowadził program e-learningowy dotyczący reagowania i zapobiegania przemocy w rodzinie. Program ma cel zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla swoich mieszkańców oraz dążenie do zwiększenia świadomości społecznej. O reagowaniu na przemoc Julia Bednarz porozmawia z naszym Gościem.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.