Gość dnia Poranny

Artur Piotrowski – wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej

Jest więcej osób chętnych niż dostępnych mieszkań – taka sytuacja jest w Rawie Mazowieckiej i dotyczy ona mieszkań socjalnych i komunalnych. Dlaczego jest takie zapotrzebowanie? Między innymi o to Dagmara Skopiak już za chwilę zapyta naszego gościa

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.