Popołudniowy

Andrzej Górczyński i Józef Ignaczewski

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  w ramach programu “Infrastruktura Sportowa Plus” przyznał środki finansowe aż czterem gminom z terenu Powiatu Kutnowskiego .Jedną z tych gmin jest gmina Bedlno. Jak zostaną wykorzystane te środki  i jakie jeszcze inwestycje w najbliższym czasie zostaną  zrealizowane w tejże gminie o tym już teraz w rozmowie Małgorzaty Pietrusiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.