Poranny

Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Na znacznej większości obszaru województwa łódzkiego ogłoszone zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej na tworzenie działalności gospodarczych lub rozwój istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Samorząd województwa pozyskał dodatkowe 9,5 mln złotych. O tym m.in. w rozmowie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.