Gość dnia Poranny

Agnieszka Przyjankowska – wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Absolwenci szkół średnich odebrali wczoraj wyniki egzaminów maturalnych. 78% maturzystów zdało testy pomyślnie. 15% zdających będzie mogło podejść do poprawki w sierpniu. A jak z maturami poradzili sobie absolwenci żyrardowskiego Czerwoniaka? Zapytaliśmy o to panią Agnieszkę Przyjankowską wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.