Poranny

Adam Stokowski – życie księdza Tadeusza Stokowskiego

26 grudnia przypadałaby 100 rocznica urodzin księdza Tadeusza Stokowskiego, łowiczanina. Ksiądz Tadeusz był proboszczem parafii w Michalczewie, gdzie w latach 50 wybudował kościół, zwany dziś małą Częstochową. O życiu i tragicznej śmierci księdza Tadeusza opowie już teraz poranny gość Radia Victoria. Zapraszam do wysłuchania rozmowy Małgorzaty Michalewskiej

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.