Sochaczew

Pierwsza sesja IX Kadencji Rady Miasta w Sochaczewie

Dziś w Sochaczewie odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta 9 kadencji. Sesję, jako radna senior rozpoczęła Jolanta Kulpa-Szczepaniak.

Sesje rozpoczęto od wręczenia nominacji nowo wybranym radnym miejskim, przemówienia ustępującego burmistrza Piotra Osieckiego oraz wręczenia kwiatów jemu oraz wiceburmistrzowi Dariuszowi Dobrowolskiemu przez radną senior Jolantę Kulpa-Szczepaniak. Następnie radna senior Jolanta Kulpa Szczepanik przypomniała historię samorządu oraz historię samorządu w Sochaczewie. Zaapelowała też do Burmistrza- elekta Daniela Janiaka o zachowanie, podczas urzędowania, deklarowanej w czasie kampanii wyborczej chęci współpracy ponad podziałami politycznymi oraz niepowoływanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Sylwestra Kaczmarka, który w jej opinii będzie Radę dzielił a nie łączył.

Następnie powołana została komisja skrutacyjna w składzie:

przewodniczący: Janusz Bąbała, członkowie komisji: Kamila Gołaszewska-Kotlarza, Piotr Petlak, Marek Gołkowski. Skład komisji wybrany został jednogłośnie przez radnych.

Janusz Bąbała wytłumaczył procedurę wyboru przewodniczącego rady, a Andrzej Wierzbicki objaśnił, jak głosować na Przewodniczącego Rady.

Na Przewodniczącego Rady zgłoszeni zostali kandydaci:
– Sylwester Kaczmarek zgłoszony przez Ewę Kierzkowską,
– Jolanta Kulpa Szczepaniak zgłoszona przez Marka Gołkowskiego
– Magdalena Zborowska zgłoszona przez Jolantę Kulpa-Szczepaniak.
Radna Magdalena Zborowska nie wyraziła zgody na kandydowanie.

– Sylwester Kaczmarek otrzymał 11 głosów za, 7 głosów przeciw, wstrzymała się 1 osoba
– Jolanta Kulpa Szczepaniak otrzymała 8 głosów za , przecie głosowało 11 osób, wstrzymało się 0

Przewodniczącym Rady Miasta Sochaczew został radny Sylwester Kaczmarek

Prowadzenie sesji przejął nowo wybrany przewodniczący Sylwester Kaczmarek, który przeszedł do kolejnego punktu obrad, czyli wyboru wiceprzewodniczącego. Na tę funkcję zgłoszeni zostali:
– Magdalena Zborowska zgłoszona przez Kamilę Gołaszewską- Kotlarz
– Jolanta Kulpa Szczepaniak zgłoszona przez Marka Gołkowskiego.

Magdalena Zborowska otrzymała 11 głosów za, przeciw 9 głosów, wstrzymujących się 1
Jolanta Kulpa Szczepaniak otrzymała 10 za , 11 przeciw, wstrzymało 0

Pierwszym wiceprzewodniczącym została Magdalena Zborowska

Na funkcje drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miasta zgłoszeni zostali:
– Jakub Wojewoda zgłoszony przez Kamile Gołaszewską Kotlarz
– Jolanta Kulpa Szczepaniak zgłoszona przez Jacka Krzemińskiego

Jakub Wojewoda otrzymał głosów za 11, przeciw 7 głosów, wstrzymujących się 3
Jolanta Kulpa Szczepaniak otrzymała za 10 głosów, przeciw 11, wstrzymało się 0

Drugim wiceprzewodniczącym został Jakub Wojewoda

Kolejnym punktem obrad było wręczenie nominacji Danielowi Janiakowi, nowemu Burmistrzowi Miasta Sochaczew oraz złożenie przez niego ślubowania.

Mówił Daniel Janiak, Burmistrz Sochaczewa

Mówi Maciej Małecki poseł posła ziemi sochaczewskiej

W imieniu Jolanty Gonta, starosty Sochaczewskiej list gratulacyjny odczytała Anna Pawłowska, a na koniec

Na koniec sesji głos zabrała pani Danuta Radzanowska Przewodnicząca Rady Oddziału NSZZ “Solidarność” w Sochaczewie, gratulując wygranej nowemu Burmistrzowi i dziękując za dotychczasową współpracę ustępującemu Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.