Aktualności

Dr Michał Górny – Konstytucja 3 maja

233 temu Sejm Czteroletni zwany potem Wielkim przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. A już teraz wraz z Małgorzatą Michalewską i jej gościem przeniesiemy się do osiemnastowiecznej Europy aby bliżej poznać wydarzenia tamtych czasów, które doprowadziły do podpisania majowej konstytucji. Zapraszam do wysłuchania rozmowy

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.