Aktualności

Gdzie się leczyć w majówkę

fot. NFZ

Podczas nadchodzącego długiego weekendu może nas spotkać nagła choroba lub pogorszenie stanu zdrowia. Warto zapoznać się gdzie w tym czasie szukać pomocy medycznej.

  • 1 i 3 maja, a także w pierwszy majowy weekend pomoc medyczną otrzymamy w najbliższej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Są one otwarte przez całą dobę. Aby skorzystać z pomocy w tym miejscu nie trzeba skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pacjent otrzyma pomoc w każdej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, nawet poza miejscem zamieszkania.

Należy również pamiętać, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia trzeba wezwać zespół ratownictwa medycznego.

  • 2 maja placówki POZ pracują.

Przypominamy, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna. Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzieli porady:
– w warunkach ambulatoryjnych
– telefonicznie
– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Pielęgniarka udzieli świadczeń medycznych:
– w warunkach ambulatoryjnych
– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Kiedy się zgłosić?

Do lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent należy zgłosić się w razie:
– nagłego zachorowania
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
– istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
– zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej
– infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką
– bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych
– bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych
– biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

 Placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są otwarte od od poniedziałku do piątku od 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy

 W województwie łódzkim jest 29 placówek nocnej pomocy, z czego 7 w Łodzi – w każdej dzielnicy po 1.

Przypominam, że aby skorzystać z wizyty nie trzeba wcześniejszej rezerwacji, nie trzeba skierowania, a pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Co przysługuje pacjentowi w NiŚOZ?
– Porada lekarska
– Zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki
– Zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne
– E-recepty na potrzebne leki.

Czego pacjent nie uzyska?
– Wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
– Recepty na stale leki w związku z chorobą przewlekłą
– Zaświadczenia o stanie zdrowia.

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia. Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania. Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.

W przypadku bólu zęba pomoże świąteczny dentysta – w Łódzkiem są 3 poradnie stomatologiczne. W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

  • Centrum Stomatologii Duodent w Piotrkowie Trybunalskim,
    ul. Rwańska 5 telefon do rejestracji 604 727 554
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia ALEX-DENT w Łodzi, ul. Okrzei 40,telefon do rejestracji 42 640 77 10
  • Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Super-Dent w Łodzi ul. Wodna 25/1BU, telefon do rejestracji 42 673 35 98

NFZ przypomina, że w razie wyjazdu zagranicznego należy zabrać ze sobą EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument unijny. Potwierdza on nasze prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.
Dokument ten można wyrobić od ręki w salach obsługi Łódzkiego NFZ: w Łodzi, Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
Jeśli podczas wakacji za granicą okaże się, że pacjent nie ma EKUZ, zgubił ją lub mu ją skradziono, można na swoim smartfonie w aplikacji MojeIKP wnioskować o certyfikat zastępujący EKUZ. W I półroczu 2023 r. pacjenci, którzy zachorowali za granicą, a nie mieli EKUZ, ubiegali się w NFZ o zwrot od 11 – 37 tyś. PLN za leczenie w Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Szwecji i Szwajcarii.  Wcześniej musieli pieniądze wyłożyć z własnej kieszeni.

mówi Magdalena Góralczyk starszy specjalista Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Łódzki oddział NFZ

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.