Łowicz

Kiernozia odzyskała prawa miejskie

fot. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki

1 stycznia 2024 r. status miasta uzyskały 34 miejscowości w Polsce. 8 z nich to miasta z województwa łódzkiego. Wśród nich znalazła się Kiernozia w powiecie łowickim, która po 153 latach odzyskała prawa miejskie, utracone w 1870 roku na skutek carskich represji za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Na terenie powiatu łowickiego szansę na odzyskanie praw miejskich, poza Kiernozią, miały również Bielawy. W obu tych gminach w 2023 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Mieszkańcy Bielaw nie wyrazili chęci podjęcia starań o uzyskanie dla swojej miejscowości statutu miasta. Kiernozianie podczas konsultacji wyrazili chęć podjęcia tych starań i od dzisiaj Kiernozia stała się drugim po Łowiczu miastem w powiecie łowickim.

mówiła Beata Miazek, burmistrz Kiernozi

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.