Sochaczew

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Teresin Gaj – Zielonka

W ramach wsparcia udzielonego w drugiej edycji programu rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, niedawno zakończono realizację istotnych projektów drogowych obejmujących obszar trzech gmin powiatu sochaczewskiego. Program, o nazwie „Rozbudowa, przebudowa oraz remonty odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu sochaczewskiego,” skupiał się na modernizacji dróg powiatowych, w tym odcinków Brochów – Strojec w miejscowościach Janów i Brochów (o długości 1 077 m), drogi w gminie Sochaczew (Jeżówka – Skotniki, odcinek o długości 554,5 m) oraz odcinka w gminie Teresin (Dębówka – Zielonka, na odcinku Teresin Gaj – Zielonka, o długości 558,46 m).

W ostatnich dniach listopada odbył się odbiór blisko 600 metrowego odcinka drogi Teresin Gaj – Zielonka. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister Maciej Małecki, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w imieniu samorządu gminy Teresin – Marek Jaworski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata, Małgorzata Dębowska – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, oraz Marcin Głuchowski – wykonawcy zadania.

Całkowity koszt inwestycji, obejmujący modernizację trzech wymienionych odcinków dróg, wyniósł 7 383 374,94 zł. Rządowe dofinansowanie stanowiło imponujące 95%, co przełożyło się na kwotę 7 014 206,19 zł, zaś pozostałe 5%, czyli 369 168,75 zł, stanowiło wkład własny samorządów.

Przebudowany odcinek stanowi finalizację inwestycji na drodze powiatowej Dębówka – Zielonka, łączącej ul. Szymanowską z Traktem św. Jana Pawła II. Całkowicie zmodernizowana droga przeszła proces usuwania karpi i krzewów, robot ziemnych, montażu przepustów pod drogą i zjazdami. Podbudowa została wzmocniona, a także ułożono nowe warstwy asfaltowe, a pobocza zostały uzupełnione kruszywem łamanym. Ponadto, wykonano zjazdy do wydzielonych działek, przyczyniając się do poprawy infrastruktury drogowej w regionie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.