Aktualności Łowicz

Rocznica śmierci Biskupa Józefa Zawitkowskiego

foto RV

Dziś – 29 października – przypada trzecia rocznica śmierci bp. Józefa Zawitkowskiego. Bp Józef Zawitkowski urodził się 23 listopada 1938 roku we wsi Wał, par. Żdżary. Pochodził on z chłopskiej, bardzo religijnej rodziny.  W 1956 roku wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie odebrał sześć lat później 1962 z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz biskup ukończył też studia muzyczne w Instytucie „Musica Sacra” w Aninie oraz muzykologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 25 marca 1992 został mianowany biskupem pomocniczym dla nowo utworzonej diecezji łowickiej. W diecezji objął urząd wikariusza generalnego, a także przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego, Wydziału Nauki Katolickiej i Wydziału Spraw Zakonnych. Został ponadto członkiem Komisji Organistowskiej, a także rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. Pod pseudonimem ks. Tymoteusz wydawał m.in. modlitewniki “Panie mój”; “Tobie, Panie, zaufałem”, bajki “Dawno, dawno temu”, a także książki: “…będę z Panem gadał”; “Trzymaj się!”; “To jest Ktoś!” Był też autorem wielu znanych piosenek i pieśni, m.in. „Panie dobry jak chleb”. 31 sierpnia 1995 bp Zawitkowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był honorowym obywatelem m. in. Łowicza, Skierniewic i Rawy Mazowieckiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.