Aktualności

Przełomowa reforma Kodeksu karnego – rozmowa z ministrem Zbigniewem Ziobro

1 października 2023 weszła w życie przełomowa reforma Kodeksu karnego, która m.in. zaostrzyła sankcje dla sprawców najcięższych przestępstw oraz wprowadziła elastyczny wymiar kar. Reformę opracował resort sprawiedliwości pod kierunkiem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

W ostatnich czasie wiele państw europejskich boryka się z problemem uchodźców na swoim terytorium. Polski rząd stara się uniknąć sytuacji, która może prowadzić do zaburzenia bezpieczeństwa. Jedno z pytań referendalnych, na które Polacy będą odpowiadać 15 października, brzmi: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Reforma, która weszła w życie 1 października 2023, jest efektem wieloletniej pracy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który działania w sprawie wdrożenia zasadniczej zmiany w zakresie polityki karnej rozpoczął 26 lat temu. Głównym postulatami odświeżonego Kodeksu karnego są m.in.: podwyższenie kar za najcięższe przestępstwa, bezwzględne dożywocie, surowość wobec gwałcicieli i pedofilów oraz koniec bezkarności:

We wprowadzonych zmianach ważna jest jednomyślność, jako przykład zgody można przytoczyć „Ustawę Kamilka”, która weszła w życie 29 sierpnia 2023. W prace nad ustawą zaangażowany był zespół Ministerstwa Sprawiedliwości pod kierownictwem wiceministra Marcina Romanowskiego:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.