Sochaczew

Nowa Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej

fot. Powiat Sochaczew

Po raz drugi obdarzona zaufaniem i wybrana na przewodniczącą Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej została Aneta Roskosz – radna Rady Powiatu w Sochaczewie, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w RP. Rada Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej jest poniekąd samorządem rolniczym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa. To instytucja publicznego zaufania.

Kadencja członków Rady Powiatowej MIR trwa cztery lata i skończy się w 2027 roku.
Członkami Izb są: 
– osoby fizyczne i prawne, które płacą podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Do zadań rady powiatowej izby na obszarze powiatu należy:
– sporządzanie analiz i opinii,
– przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby;
– wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby
– realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.

W obecnej Radzie Powiatowej MIR zasiadają:
– Aneta Roskosz (gm. Iłów) – przewodnicząca,
– Zbigniew Tomaszewski (gm. Rybno) – delegat na WZ,
– Wojciech Ploch (gm. Brochów),
– Jarosław Tempczyk (gm. Brochów),
– Agnieszka Staniaszek (gm. Iłów),
– Elżbieta Rotbart (gm. Młodzieszyn),
– Roman Stobiecki (gm. Młodzieszyn),
– Agnieszka Bobrowska (gm. Nowa Sucha),
– Wojciech Majchrzak (gm. Nowa Sucha),
– Zbigniewa Kaczmarek (gm. Rybno),
– Waldemar Florczak (gm. Sochaczew),
– Krzysztof Zieliński (gm. Sochaczew),
– Wojciech Brodowski (gm. Teresin),
– Grzegorz Włodarski (gm. Teresin).

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.