Kutno

Sędzia Anna Maria Wesołowska o przeciwdziałaniu wobec przemocy wśród dzieci.

rbsh

W sali konferencyjnej Muzeum Pałac Saski  w Kutnie odbyło się spotkanie nauczycieli, wychowawców i pedagogów z ośrodków szkolonych, i opiekuńczo – wychowawczych z terenu Kutna z Sędzia Anną Marią Wesołowska. Tematyka tego spotkania było przeciwdziałanie przemocy na terenie placówek szkolnych i wychowawczych.

Mówi Robert Chojnacki Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.