Łowicz

Kolejne środki finansowe trafiają do powiatu łowickiego

Milion złotych na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz milion złotych dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz wspieranie systemu oświaty w sferze edukacji pozaszkolnej. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki . Symboliczny czek przekazał dziś wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Mówiła Milena Gołaszewska ze Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.