Łowicz

Awaria wodociągu na Braktowicach

Z powodu uszkodzenia wodociągu na osiedlu Bratkowice w Łowiczu dziś (26 września) mieszkańcy mogą spodziewać się przerw w dostawach wody. Sytuacja ta dotyczy mieszkańców zasobów Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uwzględnieniem bloków 29, 30, 34 i 35. Awaria powinna zostać usunięta do godziny 15:00.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.