Aktualności

Ośrodek zdrowia w Łyszkowicach

fot. Gmina Łyszkowice

Zakończył się okres przygotowań i opracowania dokumentacji projektowej na budowę ośrodka zdrowia w Łyszkowicach. Gmina otrzymała pozwolenie na realizację projektu, a wybrana w przetargu firma rozpoczęła prace budowlane.
W dniu 7 sierpnia odbyła się narada koordynacyjna na placu budowy z udziałem Wójta Gminy Łyszkowice, Pana Adama Ruty. Po zapoznaniu się z postępem prac, przewidywane jest, że termin realizacji umowy nie będzie zagrożony. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli 5.477.724,47 zł. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców i zmniejszenia różnic terytorialnych w dostępie do usług zdrowotnych. Ponadto, inwestycja zwiększy konkurencyjność usług zdrowotnych w gminie.

Mówił Adam Ruta wójt gminy Łyszkowice

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.