Łowicz

Łowiccy Pielgrzymi na Jasnej Górze

Po dziewięciu dniach wędrówki pątnicy z 28 Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej dotarli na Jasną Górę. Podążali do Częstochowy z hasłem POdSTAWY WIARY. Ponad 450 pielgrzymów u stóp Jasnej Góry witał Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.