Żyrardów

Ruszają prace drogowe na drugi odcinku ul. Brzechwy

Rusza przebudowa kolejnego odcinka ul. Brzechwy. Jest to drugi etap modernizacji tej drogi. Wybudowany zostanie odcinek ulicy począwszy od zrealizowanego w 2022 r. fragmentu ulicy Brzechwy do ul. Wypoczynkowej, wraz z sięgaczami znajdującymi się na tym odcinku.

Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6 m z betonowej kostki brukowej, chodniki z przejściami przez jezdnię, a także zjazdy indywidualne do posesji. Odwodnienie ciągu ulicy Brzechwy będzie polegać na budowie systemu kanalizacji deszczowej, a wody powierzchniowe odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni do kanalizacji deszczowej. Planuje się także wykonanie kanału technologicznego wraz ze studniami.Na koniec zostanie wdrożona stała organizacja ruchu.Długość drogi do przebudowy w roku bieżącym na w/w odcinku ulicy Brzechwy wynosi 144,65 m.

Całkowita wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.994.865,26 zł brutto.

Prace powinny zakończyć się w listopadzie br. W trakcie robót budowlanych należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. 

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.