Żyrardów

Przebudowa Armii Krajowej – utrudnienia

Rozpoczęły się prace na ulicy Armii Krajowej w Żyrardowie. To jedna z najstarszych ulic w mieście, która do tej pory zachowała nawierzchnię z charakterystycznej kostki stosowanej w okresie powojennym. Nowa nawierzchnia jezdni wybudowana zostanie z grafitowej kostki betonowej, a chodniki z dużych płyt betonowych 50×50, które aktualnie powszechnie stosowane są na terenie osady fabrycznej. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowane jest również skablowanie linii nn. oraz wykonane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Pojawią się tu stylizowane lampy, nawiązujące do istniejących w strefie zabytkowej miasta, m.in. wokół budynku kantoru i na Placu Jana Pawła II.

Roboty drogowe będą prowadzone etapami. W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do prac na odcinku od ul. Limanowskiego do szkoły społecznej. W związku z prowadzonymi pracami wjazd w ulicę od ul. Limanowskiego został zamknięty, dopuszcza się natomiast wjazd od strony ul. Sławińskiego. W drugim etapie prac zamknięty zostanie odcinek od ul. Sławińskiego do szkoły społecznej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.