Łowicz

Sprawdź czy zmienił się kapłan w twojej parafii

Zmiany personalne w parafiach diecezji łowickiej. Dziś zostały ogłoszone dekrety, w których Biskup Łowicki oddelegował księży do nowych parafii.

ZMIANY PERSONALNE (czerwiec – lipiec – sierpień 2023)

1. DZIEKANI i WICEDZIEKANI
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony / mianowanydekanat
 Ks. Mirosław Czarnołęckizwolniony z wicedziekana dekanatuKutno – św. Michała Archanioła
 Ks. Adam Kostrzewazwolniony z wicedziekana dekanatuLubochnia
 Ks. Adam Kostrzewamianowany dziekanem dekanatuMszczonów
 Ks. Waldemar Majchrowskizwolniony z wicedziekana dekanatuŁęczyca
 Ks. Tadeusz Przybylskizwolniony z dziekana dekanatuMszczonów
2. PROBOSZCZOWIE i ADMINISTRATORZY
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z urzędumianowany
 Ks. Krzysztof Chojnackiproboszcza par. Bolimówproboszczem par. Czerniewice
 Ks. Mirosław Czarnołęckiproboszcza par. Kutno – św. Stanisława
 Ks. Dariusz Karpińskiproboszcza par. Lewin i Regnówproboszczem par. Śleszyn
 Ks. Wojciech Kluskaproboszcza par. Mnichproboszczem par. Błonie i par. Leźnica Mała
 Ks. Krzysztof Knychproboszcza par. Kurdwanówproboszczem par. Zyck
 Ks. Adam Kostrzewaproboszcza par. Czerniewiceproboszczem par. Mszczonów – św. Jana Chrzciciela i par. Korabiewice
 Ks. Grzegorz Kucharewiczadministratora par. Sobota
 Ks. Henryk Linarcikproboszcza par. Rzeczyca
 Ks. Waldemar Majchrowskiproboszcza par. Błonieproboszczem par. Łanięta
 Ks. Waldemar Marczakproboszcza par. Śleszynproboszczem par. Babsk
 Ks. Mieczysław Młynarczyk CRproboszcza par. Radziwiłłów
 Ks. Maciej Mroczkowskiproboszcza par. Sadkowice i par. Szczukiproboszczem par. Rzeczyca
 Ks. Paweł Pełkaproboszcza par. Leźnica Mała
 Ks. Paweł Pietrzakproboszcza par. Babskproboszczem par. Sadkowice i par. Szczuki
 Ks. Jan Pietrzykproboszczem par. Kamion Skierniewicki
 Ks. Tadeusz Przybylskiproboszcza par. Mszczonów – św. Jana Chrzciciela i par. Korabiewice
 Ks. Andrzej Rzeźnicki——-proboszczem par. Mnich
 Ks. Piotr Sapińskiproboszcza par. Bobrownikiproboszczem par. Kutno – św. Stanisława
 Ks. Sławomir Skowronekwikariusza par. Kutno – św. Jadwigiadministratorem par. Kurdwanów
 Ks. Bogdan Szczepańskiproboszcza par. Kamion Skierniewickiproboszczem par. Bolimów
 Ks. Artur Traczewski CRproboszczem par. Radziwiłłów
 Ks. Radosław Walczakproboszcza par. Łaniętaproboszczem par. Sobota
 Ks. Jacek Warzechaproboszcza par. Zyckproboszczem par. Osuchów 
 Ks. Marek Węgrzynowiczwikariusza par. Mszczonów – św. Jana Chrzcicielaadministratorem par. Lewin i par. Regnów
 Ks. Jerzy Witkowskiproboszcza par. Osuchów 
 Ks. Tomasz Wodnickiwikariusza par. Żyrardów – MB Pocieszeniaadministratorem par. Bobrowniki
­­3. WIKARIUSZE
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z urzędu wikariusza parafiimianowany wikariuszem parafii  
 O. Józef Aszyk OFM ConvBiała Rawska
 Ks. Bogdan Bareja CRRadziwiłłów
 Ks. Adrian Czerwiński Skierniewice – św. Jakuba Apostoła
 Ks. Paweł JózwiakJaktorówSochaczew – Narodzenia NMP
 Ks. Marcin KoralewskiLipce Reymontowskie Rawa Mazowiecka – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 Ks. Marcin MoksŁowicz – Świętego DuchaJaktorów
 Ks. Paweł Muranowicz BełchówMszczonów – św. Jana Chrzciciela
 Ks. Paweł PawlakRawa Mazowiecka – Jezusa Chrystusa Króla WszechświataŁowicz – Chrystusa Dobrego Pasterza
 Ks. Tadeusz PiotrowskiŻyrardów – Wniebowstąpienia PańskiegoKutno – św. Jadwigi
 Ks. Cezary PoradaŁęczyca – św. Andrzeja ApostołaSkierniewice św. Stanisława
 Ks. Grzegorz PypećSkierniewice – św. Jakuba ApostołaŁowicz – Świętego Ducha
 Ks. Piotr RudnickiSkierniewice – św. StanisławaBełchów
 Ks. Kamil Krzysztof Sekuła CRRadziwiłłów
 Ks. Piotr SkibniewskiSochaczew – Narodzenia NMPŻyrardów – Wniebowstąpienia Pańskiego
 Ks. Sławomir SkowronekKutno – św. Jadwigi
 Ks. Szymon SmółkaSkierniewice – Miłosierdzia Bożego
 Ks. Michał SzkupińskiBiała RawskaKutno – św. Jadwigi
 Ks. Łukasz SzczepańskiRzeczycaŁęczyca – św. Andrzeja Apostoła
 Ks. Tomasz SzcześniakŁowicz – Chrystusa Dobrego PasterzaBiała Rawska
 Ks. Marek WęgrzynowiczMszczonów – św. Jana Chrzciciela
 O. Fabian Łukasz Wikiera OFMŁęczyca – Niepokalanego Poczęcia NMP 
 O. Lucjusz Kazimierz Wilk OFMŁęczyca – Niepokalanego Poczęcia NMP
 Ks. Damian WiśniewskiBiała RawskaŻyrardów – MB Pocieszenia
 Ks. Tomasz WodnickiŻyrardów – MB Pocieszenia
 Ks. Jacek ZielińskiKutno – św. JadwigiŁowicz – Katedralna
4. EMERYCI
l. dz.imię   i   nazwiskoz parafiizamieszka w
 Ks. Mirosław Czarnołęcki Kutno – św. StanisławaDomu Kapłana Seniora
 Ks. Henryk LinarcikRzeczycapoza diecezją
 Ks. Tadeusz PrzybylskiMszczonów – św. Jana Chrzcicielapar. Mszczonów – św. Jana Chrzciciela
 Ks. Jerzy WitkowskiOsuchówpar. Mszczonów – św. Ojca Pio
5. REZYDENCI
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony z rezydenta parafiimianowany rezydentem parafii 
 Ks. Adrian Czerwiński Skierniewice – św. Jakuba Apostoła
 Ks. Rafał NawrockiMszczonów – św. Jana ChrzcicielaŻyrardów – MB Pocieszenia
 Ks. Piotr NowakGłowno – św. Jakuba Apostoła
6. INNE ZMIANY
l. dz.imię   i   nazwiskozwolniony / mianowany
 Ks. Adrian Czerwińskimianowany kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Zespo­lonego im. S. Rybickiego w Skierniewicach
 O. Ryszard Gęśla OFModwołany z funkcji kapelana Zakładu Karnego w Łowiczu
 Ks. Wojciech Kluskaodwołany z funkcji kapelana Kutnowskiego Szpitala Samorządowego im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
 Ks. Andrzej Rzeźnickimianowany kapelanem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
 Ks. Tomasz Wodnickimianowany kapelanem Zakładu Karnego w Łowiczu
 Ks. Bogdan Zawieruchaodwołany z funkcji kapelana Wojewódzkiego Szpitala Zespo­lonego im. S. Rybickiego w Skierniewicach

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.