Łowicz

„Zielone Miasto” – konkurs na najładniejszy ogród i balkon

fot. Pixabay

Po 4 latach przerwy powraca konkurs „Zielone Miasto” na najładniej urządzony ogród i balkon organizowany przez Burmistrza Miasta Łowicza dla mieszkańców Łowicza. Zgłoszone do konkursu obiekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym granicami administracyjnymi Gminy Miasto Łowicz. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Łowicza, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć swoje otoczenie.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
– kategoria I – ogród przy budynku jednorodzinnym,
– kategoria II – ogród przy budynku wielorodzinnym,
– kategoria III – balkon, w tym również okno

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6 lipca 2023 r.

Wzór druku zgłoszeniowego, informacje oraz regulamin konkursu dostępny na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na stronie internetowej www.lowicz.eu oraz w Wydziale Spraw Komunalnych w/w Urzędu, bud. C, pok. 47, bądź pod nr telefonu (46) 830-91-64.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.