Łowicz

Kolejne działania zmierzające do powstania zbiornika retencyjnego

powiat łowicki

Starosta łowicki Marcin Kosiorek podpisał umowę z przedstawicielem Biura Projektów Ekologicznych „EkoProjekt” z Piotrkowa Trybunalskiego na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Wykonania urządzenia wodnego – zbiornika o funkcji retencyjno-przeciwpowodziowej oraz rekreacyjnej”. Jest to kolejny II etap przygotowawczy budowy zbiornika, który miałby powstać na terenie gminy Miasto Łowicz oraz gminy Łowicz w miejscu obecnych łąk na zachód od DK 14 i ruin zamku. Zarówno powiat jak i miasto wiążą z ta inwestycją duże nadzieje, związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów rolnych, retencyjnym, ale także pod kątem rekreacyjnym i rozwojem turystyki.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.